Ekstraordinær Generalforsamling 2016

Dato:

Lørdag 3. september 2016.

Mødested:

Strandarealet ved Kragemosevej.

 

1.   Valg af dirigent

Bestyrelsesmedlem Gert Juhl-Laugesen blev valgt til dirigent. Gert konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gik derefter straks over til punkt 2 på den fremsendte dagsorden.

 

2.      Generalforsamlingens beslutning om anvendelse af bevilget tilskud fra        Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL) på 44.500 kr.

Doris Andersson bød velkommen til de fremmødte fra 21 parceller (der medbragte fuldmagter fra i alt 8 parceller). Dernæst gjorde formanden rede for betingelserne for den bevilling, der er givet fra SOL (Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere). Betingelserne indebærer, at bevillingen til krabbebro, gelænder og yderligere 2 borde til strandarealet er ydet som en pakke, der skulle accepteres eller forkastes som en helhed.

Under debatten blev der fremsat mange gode argumenter for og imod projektet.

Den efterfølgende stemmeafgivelse resulterede i 50 (halvtreds) ja-stemmer og 8 (otte) nej-stemmer for projektet.

Etableringen af projektet blev således vedtaget.

 

3.     Eventuelt

Under ”Eventuelt” blev der stillet forslag om at reducere hybenroserne på strandarealet, da de breder sig voldsomt. Bestyrelsen vil drøfte problemet på sit næste møde, og derefter komme med forslag til en måde at gribe sagen an på. Der blev her stillet forslag om at holde en fælles arbejdsdag for at reducere hybenroserne på strandarealet.