Budget 2024

Budget for 2024 blev vedtaget på Generalforsamlingen 11. juni 2023

2024

Kontingent

100.080

Restancegebyrer

-

Vejbidrag

9.600

Renter

0

Bidrag badebro naboforening

3.500

Indtægter ialt

113.180

Reparation Badebro

0

Badebro opsætning/nedtagning

20.650

Pumpelauget

20.000

Bådrampe

500

Vejarbejde

35.000

Vedligehold diverse

500

Hjemmeside

1.000

Forsikring incl. hjertestarter

5.300

Kontorhold

200

Advokat/inkassoomk.

2.500

Generalforsamling

3.000

Honorar

9.800

Omkostninger Hjertestarter

600

Fotokopiering

100

Porto

250

Bankgebyrer

300

Uforudsete omkostninger

10.000

Udgifter i alt

109.700

Overskud/Underskud

3.480

Kontingent 

720,00