Budget 2022

Budget for 2022 blev vedtaget på Generalforsamlingen 13. juni 2021
   
  2022
Indtægter  
   
Kontingent  89.700,00
Restancegebyrer 0,00
Vejbidrag 0,00
Renter 0,00
Bidrag badebro naboforening 3.500,00
Indtægter I alt 93.200,00
   
Udgifter  
Reparation badebro 0,00
Badebro opsætning/nedtagning 18.800,00
Pumpelauget 14.000,00
Bådrampe 500,00
Vejarbejde 25.000,00
Renovering vej 0,00
Småanskaffelser 0,00
Vedligehold Diverse 500,00
Hjemmeside 1.000,00
Forsikring incl hjertestarter 1.500,00
Kontorhold 250,00
Advokat/inkassoomk. 2.500,00
Generalforsamling 3.000,00
Honorar  9.150,00
Omkostninger Hjertestarter 5.000,00
Fotokopiering 250,00
Porto 300,00
Bank gebyrer 300,00
Henlæggelse 0,00
Uforudsete omkostninger 10.000,00
Udgifter I alt 92.050,00
   
Overskud/underskud 1.150,00
   
Kontingent til vedtagelse 650,00
   
Præsenteret på Generalforsamlingen 13. juni 2021