Budget 2021

Budget for 2021 blev vedtaget på Generalforsamlingen 4. oktober 2020

   
   
  2021
Indtægter  
   
Kontingent  95.900,00
Restancegebyrer 0,00
Vejbidrag 0,00
Renter 0,00
Bidrag badebro naboforening 3.500,00
Indtægter I alt 99.400,00
   
Udgifter  
Reparation badebro 0,00
Badebro opsætning/nedtagning 18.800,00
Pumpelauget 15.000,00
Bådrampe 500,00
Vejarbejde 25.000,00
Renovering vej 0,00
Småanskaffelser 0,00
Vedligehold Diverse 500,00
Hjemmeside 1.000,00
Forsikring incl hjertestarter 3.500,00
Kontorhold 250,00
Advokat/inkassoomk. 2.500,00
Generalforsamling 3.000,00
Honorar  9.600,00
Omkostninger Hjertestarter 2.000,00
Fotokopiering 250,00
Porto 250,00
Bank gebyrer 500,00
Henlæggelse 0,00
Uforudsete omkostninger 10.000,00
Udgifter I alt 92.650,00
   
Overskud/underskud 6.750,00
   
Kontingent til vedtagelse 700,00
   
Kontingent vedtaget  700,00