Generalforsamling

Generalforsamling 2020 UDSKUDT

Den årlige Generalforsamling skulle efter planen have fundet sted den 14. juni, den dato har bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 10. maj 2020 valgt at udskyde pga. coronakrisen.

I henhold til vores vedtægter §8, skal den ordinære generalforsamling afholdes indenfor perioden 15. maj til og med den 20. juni. Bestyrelsen betragter imidlertid den nuværende coronakrise som force majeure, der berettiger til at udskyde generalforsamlingen.

Pga. usikkerheden omkring de restriktioner, en sådan aktivitet måtte være underlagt i de kommende måneder, har vi valgt at udskyde generalforsamlingen til efteråret. Der stiles for nærværende imod 4. oktober som en realistisk dato.

Skulle medlemmer af Grundejerforeningen være uenige i beslutningen eller have spørgsmål hertil er de velkomne til at kontakte formanden, Doris Andersson.

 

Generalforsamling 2019

Blev afholdt 19. maj 2019, kl.11:00 i Lumsås Forsamlingshus.

Du finder referatet her: Referat 2019

 

Generalforsamling 2018

Blev afholdt 3. juni 2018, kl.11:00 i Lumsås Forsamlingshus.

Du finder referatet her: Referat 2018

 

Generalforsamling 2017

Blev afholdt 28. maj 2017 kl. 11:00 i Lumsås forsamlingshus. 

Du finder referatet her: Referat 2017