Budget 2020

Budget for 2020 blev vedtaget på Generalforsamlingen 19. maj 2019

Indtægter  
   
Kontingent 100.050,00
Restancegebyrer 0,00
Vejbidrag 0,00
Renter 0,00
Bidrag badebro naboforening 3.500,00
Bådelaugs kontingent 0,00
Indtægter I alt 103.550,00
   
Udgifter  
Reparation badebro 0,00
Badebro opsætning/nedtagning 18.745,00
Pumpelauget 15.000,00
Bådrampe 0,00
Vejarbejde 30.000,00
Småanskaffelser 0,00
Vedligehold Diverse 0,00
Hjemmeside 965,00
Forsikring 1.550,00
Kontorhold 250,00
Advokat/inkassoomk. 4.000,00
Generalforsamling 3.500,00
Honorar  9.150,00
Omkostninger Hjertestarter 5.450,00
Fotokopiering 500,00
Porto 400,00
Bank gebyrer 500,00
Henlæggelse 0,00
Uforudsete omkostninger 10.000,00
Udgifter I alt 100.010,00
   
Overskud/underskud 3.540,00
   
Kontingent vedtaget 725,00