Budget 2023

Budget for 2023 blev vedtaget på Generalforsamlingen 12. juni 2022

 

  2023
Indtægter  
   
Kontingent  97.300,00
Restancegebyrer 750,00
Vejbidrag 8.500,00
Renter 0,00
Bidrag badebro naboforening 3.500,00
Indtægter I alt 110.050,00
   
Udgifter  
Reparation badebro 0,00
Badebro opsætning/nedtagning 20.250,00
Pumpelauget 17.350,00
Bådrampe 500,00
Vejarbejde 35.000,00
Renovering vej 0,00
Småanskaffelser 0,00
Vedligehold Diverse 500,00
Hjemmeside 1.000,00
Forsikring incl hjertestarter 5.400,00
Kontorhold 200,00
Advokat/inkassoomk. 2.500,00
Generalforsamling 3.500,00
Honorar  10.340,00
Omkostninger Hjertestarter 500,00
Fotokopiering 250,00
Porto 250,00
Bank gebyrer 350,00
Henlæggelse 0,00
Uforudsete omkostninger 10.000,00
Udgifter I alt 107.890,00
   
Overskud/underskud 2.160,00
   
Kontingent - betales senest 15/2/2023 700,00