Budget 2019

Vedtaget på Generalforsamlingen

den 3. juni 2018

   
  2019
Indtægter  
   
Kontingent 91.080,00
Restancegebyrer 0,00
Vejbidrag 0,00
Renter 0,00
Bådelaugs kontingent 0,00
Indtægter I alt 91.080,00
   
Udgifter  
reparation badebro 0,00
Badebro opsætning/nedtagning 18.650,00
Badebro rækværk 0,00
Pumpelauget 15.000,00
Bådrampe 0,00
Vejarbejde 30.000,00
Renovering vej 0,00
Småanskaffelser 0,00
Vedligehold Diverse 0,00
Hjemmeside 965,00
Forsikring 1.550,00
Kontorhold 200,00
Advokat/inkassoomk. 0,00
Generalforsamling 3.500,00
Honorar  8.900,00
Fotokopiering 800,00
Porto 500,00
Bank gebyrer 500,00
Henlæggelse 0,00
Uforudsete omkostninger 10.000,00
  90.565,00
   
Overskud/underskud 515,00
   
Kontingent til vedtagelse 660,00
Hjertestarter iht. Spec. Budget 204,00
Kontingent vedtaget  864,00